Viwat Sai Gon Nữ VW-126S Dây thép Bạc

1,099,000₫

Mô tả